สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Programme [IEP]

 

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Programme  [IEP] ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 °วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านการใช้ภา...

อ่านต่อ