สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2562)...........คลิ๊ก.............

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมอาคารโดมกีฬาและสนามกีฬาโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์1.เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมอาคารโดมกีฬาและสนามกีฬาโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ........คลิ๊ก..........2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 01/62 การจ้างก่อ....

อ่านต่อ
view