*** ยินดีต้อนรับสู่รั้วราชพฤกษ์  โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ***