สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

   

คลิกเอกสารเพื่อดาวน์โหลดปฏิทินกิจกรรม

เดือน พฤษภาคม 2559

        วันที่                            กิจกรรม                              ผู้รับผิดชอบ
อาทิตย์ 8 ทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
ศุกร์ 13 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
จันทร์ 16 เปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559  ทุกกลุ่มบริหาร
อังคาร 17 คัดกรองการอ่าน เขียนภาษาไทย ม.1,ม.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
พุธ 18 คัดกรองการอ่าน เขียนภาษาไทย ม.1,ม.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
พฤหัสบดี 19 คัดกรองการอ่าน เขียนภาษาไทย ม.1,ม.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จันทร์ 30 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
อังคาร 31 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กลุ่มบริหารงานบุคคล


 เดือนมิถุนายน 2559

        วันที่                            กิจกรรม                              ผู้รับผิดชอบ
อาทิตย์ 5 ประชุมผู้ปกครอง/เลือกตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย/เก็บเงินบำรุงการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบบประมาณ
พฤหัสบดี 9 กิจกรรมวันไหว้ครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
เสาร์ 11 เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 1 กลุ่มบริหารวิชาการ
พุธ 15 ตรวจสุขภาพนักเรียน ม.1, ม.4 งานอนามัยโรงเรียน
เสาร์ 18 เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารวิชาการ
พฤหัสบดี 23 กิจกรรมไหว้ครูกระบี่ กระบอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศุกร์ 24 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด งานต่อต้านยาเสพติด
เสาร์ 25 เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 3 กลุ่มบริหารวิชาการ
จันทร์ 27 กิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เดือน กรกฏาคม 2559

        วันที่                            กิจกรรม                              ผู้รับผิดชอบ
ศุกร์ 1 กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เสาร์ 2 เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 4 กลุ่มบริหารวิชาการ
พฤหัสบดี 7 กิจกรรมหล่อเทียนจำพรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนาธรรม
ศุกร์ 8 กิจกรรมแห่เทียนจำพรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนาธรรม
เสาร์ 9 เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 5 กลุ่มบริหารวิชาการ
จันทร์ 11 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/59  กลุ่มบริหารวิชาการ
อังคาร 12 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/59 กลุ่มบริหารวิชาการ
พุธ 13 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/59 กลุ่มบริหารวิชาการ
พฤหัสบดี 14 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/59 กลุ่มบริหารวิชาการ
ศุกร์ 15 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/59 กลุ่มบริหารวิชาการ
    กิจกรรม I Day Camp นักเรียน IEP ม. ต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
พฤหัสบดี 21 กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทย/ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ศุกร์ 22 กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทย/ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เสาร์ 23 เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 6 กลุ่มบริหารวิชาการ
จันทร์ 25 การประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทย/ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อังคาร 26 การประกวดแข่งขันทักษะทางภาษาไทย/ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ศุกร์ 29 กิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เสาร์ 30 เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 7 กลุ่มบริหารวิชาการ

เดือน สิงหาคม 2559

        วันที่                            กิจกรรม                              ผู้รับผิดชอบ
จันทร์ 1 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด
อังคาร 2 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด
พุธ 3 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด
พฤหัสบดี 4 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด
ศุกร์ 5 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด
เสาร์ 6 เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 8 กลุ่มบริหารวิชาการ
จันทร์ 8 กิจกรรมงานวันอาเซียน / แข่งขันทักษะสังคม/ศิลปะ/ต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
พุธ 10 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา
พฤหัสบดี 11 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
จันทร์ 15 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
พฤหัสบดี 18 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศุกร์ 19 กิจกรรมแข่งขันทักษะกีฬา สุขศึกษาและพลศึกษา
เสาร์ 20 เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 9 กลุ่มบริหารวิชาการ
  กิจกรรมอบรมนักเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ งานสื่อนวัตกรรม สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เสาร์ 27 เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 10 กลุ่มบริหารวิชาการ

เดือน กันยายน 2559

        วันที่                            กิจกรรม                              ผู้รับผิดชอบ
เสาร์ 10 ค่ายส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ งานวินัยและความประพฤตินักเรียน
อาทิตย์ 11 ค่ายส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ งานวินัยและความประพฤตินักเรียน
พฤหัสบดี 15 พิธีมุตทิตาจิตครูเกษียณ  
จันทร์ 19 สอบปลายภาค กลุ่มบริหารวิชาการ
อังคาร 20 สอบปลายภาค กลุ่มบริหารวิชาการ
พุธ 21 สอบปลายภาค กลุ่มบริหารวิชาการ
พฤหัสบดี 22 สอบปลายภาค กลุ่มบริหารวิชาการ
ศุกร์ 23 สอบปลายภาค กลุ่มบริหารวิชาการ
view